PrimePV Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000884658, NIP: 583-34-21-165

PrimePV Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000884658, NIP: 583-34-21-165

Biuro Gdańsk
Budynek C200 Office
ul. Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdańsk

Biuro Gliwice
 Strefa Przedsiębiorczości Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”
ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice