AKTUALNOŚCI

Przygotowujemy obecnie do realizacji projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 60 MW i pracujemy nad pozyskaniem i realizacją kolejnych kilkudziesięciu MW. Budowę pierwszych 20MW planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku. W kolejnych latach naszą ambicją jest realizacja
co najmniej 150MW rocznie.