Prime PV

PrimePV

Jesteśmy zespołem pasjonatów i profesjonalistów, któremu zaufał inwestor strategiczny o silnej pozycji finansowej.
Dzięki takiej konstelacji, wyróżniamy się na tle konkurencji kompleksowym podejściem do procesu inwestycyjnego.
Rozwijając własne projekty OZE, bierzemy jednocześnie aktywny udział w akwizycjach projektów na różnych fazach rozwoju.
Przeprojektowujemy je, dostosowując do bieżących warunków rynkowych, co zapewnia optymalizację w fazie realizacji poszczególnych inwestycji.
Aktywny udział członków zespołu w trakcie budowy, zapewnia też skuteczne serwisowanie gotowych projektów OZE.  
 

Projekty OZE

To dobra inwestycja w Odnawialne Źródła Energii

Nasz zespół

Każdy etap procesu inwestycyjnego w farmę fotowoltaiczną koordynują i realizują wykwalifikowani eksperci z Grupy Prime PV, w tym projektanci
z uprawnieniami w specjalnościach konstrukcyjnej, instalacyjnej oraz odnawialnych źródeł energii, inżynierowie budowlani, a także eksperci z branży energetycznej i finansowej z wieloletnim stażem.
Opieramy się o nietuzinkowe rozwiązania, które powstają przy wymianie doświadczeń osób pracujących w branży ponad 10 lat.

Wydzierżawimy grunty

Wydzierżawimy nieruchomości gruntowe pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej. 
Ponieważ stawiamy na pozytywne relacje z właścicielami gruntów, gwarantujemy długoletnią współpracę i indywidualne podejście w każdym aspekcie.

Etapy procesu inwestycyjnego

Profesjonalnie realizujemy wszystkie etapy inwestycji w fotowoltaikę

 • wybór lokalizacji pod farmę fotowoltaiczną,
 • dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne,
 • opracowywanie projektów koncepcyjno-technicznych inwestycji,
 • analiza opłacalności i zwrotu z inwestycji,
 • dobór najnowocześniejszych wydajnych i trwałych komponentów systemu fotowoltaicznego,
 • przygotowywanie projektów budowlanych,
 • pozyskanie uzgodnień i opinii organów administracji, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i warunkach przyłączeniowych do sieci energetycznych,
 • budowa farm fotowoltaicznych oraz całej niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych,
 • przygotowanie dokumentacji i wystąpienie z wnioskiem o koncesję,
 • udział w systemie aukcyjnym,
 • uruchomienie, obsługa i eksploatacja farm fotowoltaicznych.

Tworzymy od podstaw i realizujemy plany inwestycyjne w dziedzinie odnawialnych źródeł energii na polskim rynku.
Naszą misją jest rozwój najwyższej jakości wysokowydajnych rozwiązań służących generowaniu ekologicznej energii elektrycznej.
Wspieramy naszą wiedzą i doświadczeniem przedsiębiorców i stale przyczyniamy się do rozwoju branży OZE w naszym kraju.

Aktualności

Kontakt z nami

Biuro Gdańsk
Budynek C200 Office
ul. Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdańsk

Biuro Gliwice
 Strefa Przedsiębiorczości Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”
ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice